Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Vilka skyldigheter har en arbetsgivare när en arbetstagare känner sig diskriminerad? När krävs det en jämställdhetsplan på arbetsplatsen? Vad innebär det systematiska arbetsmiljöarbetet? En arbetstagare skadar sig och behöver rehabilitering. Vad har arbetsgivaren för skyldigheter? Dessa och flertal anknytande frågor behandlas på denna kurs som innebär en fördjupning i både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontaktuppgifter


Senast uppdaterad av Ann-Charlotte Bandgren