Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Datorskärm med statistik

De akademiska studierna vid FEI är särskilt anpassade för dig i karriären. Du läser tillsammans med andra ambitiösa yrkesmänniskor från en rad olika företag och organisationer. Angreppssättet utgår från att du har samlat på dig erfarenheter i ditt yrkesliv och du är bekant med ett företags villkor och möjligheter.

Högskolan Väst har handplockat de bästa lärarna, dels från näringslivet, dels den akademiska världen. Det ger en bra mix och säkerställer att du får kunskaper som är både praktiskt relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Innehåll

Finansiell ekonom 120 hp består av två delar som genomförs under cirka två och ett halvt år. Utbildningens första del ger en stabil grund inom, företagsekonomi, juridik och nationalekonomi inklusive delkursen Finansiell ekonomi, 7,5 hp. I del två fördjupas kunskaperna inom finans, här ingår bland annat Corporate Finance, 7,5 hp samt Investeringsanalys och portföljhantering, 7,5 hp. I det avslutande examensarbetet har deltagaren möjlighet att fokusera på ett ämnesområde som med fördel kan kopplas till deltagarens arbete eller bransch.

utbildningen

Denna utbildning utgör en utmärkt grund för dig som arbetar inom bank och finans eller vill karriärväxla till denna bransch, exempelvis som:

  • Finansrådgivare/analytiker – där du analyserar aktier eller obligationer och är specialiserade på bestämda företag eller branscher.
  • Finansekonom – arbetar med att låna upp pengar och låna ut och placera kapital i olika värdepapper.
  • Portföljförvaltare – kapitalförvaltning hos en bank, ett försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag.
  • Värdepappersmäklare – ger kunder förslag till köp och försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper.

Utbildningen är direkt påbyggnadsbar till Civilekonom, kandidatexamen inom företagsekonomi med huvudområde finansiell ekonomi.

Högskolepoäng och högskolexamen

Finansiell ekonom 120 hp leder till en Högskoleexamen i företagsekonomi. Utbildningen omfattar sammanlagt 120 högskolepoäng. Det är en kvalitetsstämpel och ett viktigt bevis för både medarbetare och arbetsgivare att kursinnehåll och genomförande uppfyller akademiska kriterier och krav. Det öppnar också möjligheter till fortsatta studier till Civilekonom, kandidatexamen inom företagsekonomi med huvudområde finansiell ekonomi.

Examen från FEI

Du får även examen från FEI. FEI är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har ett grundmurat gott rykte i näringslivet. De är kända för att lära ut handfast kunskap som direkt kan användas i arbetet. Många alumni återfinns på ledande befattningar i företag och organisationer, i Sverige och utomlands. Med en examen från FEI står du väl rustad i din fortsatta karriär.

MER INFORMATION

Kontakt


Senast uppdaterad