Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Företagsekonom 60 hp ger konkreta verktyg inom företagsekonomi, juridik och ledarskap. Du får en bra praktisk kunskapsbas, kalla det affärsmannaskap eller Business Management, om du vill! Utbildningen kan läsas fristående eller utgöra grunden för fortsatta studier.

Högskolan Väst och FEI har handplockat de bästa lärarna, dels från näringslivet, dels den akademiska världen. Det ger en bra mix och säkerställer att du får kunskaper som är både praktiskt relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Modernt och flexibelt studieupplägg

Studiernas utformning utgår från att du har ett krävande arbete och att du också har ett liv utanför arbetet! Lektioner på FEI ges i tvådagarspass var sjunde vecka. Mellan passen läser du in litteratur och studerar online. Tekniken är modern och flexibel, du har stora möjligheter att välja när och var du ska studera. Sammantaget får du lika mycket kontakttid med lärare, handledare och medstudenter som i en traditionell utbildning! Utbildningen omfattar två terminers studier.

Avgiften uppdelad på två terminer

I utbildningen binder sig arbetsgivaren för 30 hp i taget och avgiften delas upp och faktureras i två delar. I avgiften ingår all undervisning och handledning, litteratur och studiematerial, kaffe och luncher i samband med undervisningen.

Högskolepoäng och möjlighet till fortsatta studier

Genom att läsa utbildningen Företagsekonom får 60 högskolepoäng. Det är en kvalitetsstämpel och ett viktigt bevis för både medarbetare och arbetsgivare att kursinnehåll och genomförande uppfyller akademiska kriterier och krav. Det öppnar också möjligheter till fortsatta studier.

Du får även examen från FEI. FEI är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har ett grundmurat gott rykte i näringslivet. De är kända för att lära ut handfast kunskap som direkt kan användas i arbetet. Många alumni återfinns på ledande befattningar i företag och organisationer, i Sverige och utomlands. 

MER INFORMATION

Senast uppdaterad