Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer kan uppnå för verksamheten uppställda mål både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Kursen personalekonomi för ledare, 5 hp syftar till att synliggöra även potentiella ökade intäkter eller minskade kostnader vid beslutsfattande rörande personal och inte enbart se till kostnaderna.

Personal står i de flesta organisationer för det största värdeskapandet. Skillnaden på en arbetsgrupp som är vid god hälsa, har ett gott samarbete och är motiverade och en som inte är det uppgår snart till miljonbelopp. Att investera i personalen är därför att investera i lönsamheten.

Kursen personalekonomi för ledare synliggör de ofta dolda intäkterna eller kostnadsbesparingar som är förknippade med investeringar i personal. Istället för att enbart se kostnaderna och abstrakta effekter som ”bättre trivsel” skapas ett mer komplett beslutsunderlag vilket möjliggör uttalanden som ”För att kursen i konflikthantering skall bli lönsam behöver den leda till att korttidssjukskrivningarna minskar med 2 dagar ELLER att en person stannar sex månader längre i organisationen ELLER att alla i arbetslaget arbetar effektivt ytterligare tre minuter av arbetsdagen.

Kursens innehåll:

  • Översiktlig genomgång av lagar och regler förknippade med personalekonomiska kalkyler och arbetsgivaransvar.
  • Beräkningar av personalkostnader för person i eller utanför produktion (exempelvis korttidssjukskrivning). 
  • Fokus på beräkning och värdering av potentiella intäkter / kostnadsbesparingar till följd av investeringar i personal och dess påverkan på lönsamheten.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill öka dina kunskaper om personalekonomi och vilken betydelse det kan ha för er organisation.

Kontaktuppgifter


Enna Zemla

Enna Zemla Projektsamordnare
enna.zemla@hv.se
Senast uppdaterad