Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Dessa studier är särskilt anpassade för dig i karriären. Du läser tillsammans med andra ambitiösa yrkesmänniskor från en rad olika företag och organisationer. Angreppssättet utgår från att du har samlat på dig erfarenheter i ditt yrkesliv och du är bekant med ett företags villkor och möjligheter.

Högskolan Väst har tillsammans med FEI handplockat de bästa lärarna, dels från näringslivet, dels den akademiska världen. Det ger en bra mix och säkerställer att du får kunskaper som är både praktiskt relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Avgiften uppdelad på tre fakturor

Vi vet att nästan alla arbetsgivare tycker att kompetensutveckling är viktigt. Vi vet också att pressen att hålla kostnader nere är tuff. Den delas upp och faktureras vid tre tillfällen eller block.

Avgiften är 255 000 kr exkl. moms. 

Arbetsgivare och medarbetare binder sig för ett block i taget. Det ger både kontinuitet och flexibilitet. I avgiften ingår all undervisning och handledning, litteratur och studiematerial, kaffe och luncher i samband med seminarier.

Högskolepoäng och högskolexamen

Redovisningsekonom har den unika fördelen att du får dubbla examina. En examen från FEI och en Högskoleexamen i företagsekonomi. Detta är möjligt genom samarbetet med FEI. Utbildningen omfattar sammanlagt 120 högskolepoäng. Det är en kvalitetsstämpel och ett viktigt bevis för både medarbetare och arbetsgivare att kursinnehåll och genomförande uppfyller akademiska kriterier och krav. Det öppnar också möjligheter till fortsatta studier vid universitet och högskolor i Sverige eller utomlands.

Du får även examen från FEI. FEI är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har ett grundmurat gott rykte i näringslivet. De är kända för att lära ut handfast kunskap som direkt kan användas i arbetet. Många alumni återfinns på ledande befattningar i företag och organisationer, i Sverige och utomlands. Med en examen från FEI står du väl rustad i din fortsatta karriär.

MER INFORMATION

Kontakt


Senast uppdaterad