Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursens innehåll fokuseras till två block:

Block 1, ekonomistyrning:
Blocket tar upp företagandet och företagets roll i samhället, affärsidé och strategiska planering, organisation, marknadsföring, kostnads- och intäktsanalys, årsredovisning och finansiell analys och finansiering. Stort fokus läggs på att förstå begrepp och att använda kalkyler.

Block 2, redovisning:
Blocket tar upp hur balans- och resultaträkningar är strukturerade och redovisningens grunder, syfte och modeller. Kursen behandlar dubbel bokföring och de lagar och normer som redovisningen ska upprättas enligt. Kursen tar upp olika prestationstal och finansiella nyckeltal så som bland annat soliditet och likviditet samt hur man kan analysera dessa relations-/nyckeltal utifrån årsredovisningen. Kursen har praktiska övningar i ett verkligt bokföringsprogram. Kassaflödesanalys tas upp och man tränar på att upprätta analyser självständigt.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontaktuppgifter


Senast uppdaterad av Ann-Charlotte Bandgren