Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Andréas Sülau, koordinator för uppdragsverksamhet på Högskolan Väst.

Precis som på andra högskolor och universitet är utbild­ning och forskning huvuduppdragen. Men i Trollhättan har även samverkan med arbetslivet, genom uppdrags-utbildningar, blivit en central del av verksamheten. Uppdragsutbildning är en möjlighet för arbetsgivare att köpa specifika kurser eller en hel utbildning för att höja kompetensen på sin befintliga personal.

– Det är nog inte alla som känner till det men på Högskolan Väst har vi ovanligt mycket uppdragsutbildning. Vi har blivit väldigt bra på att lägga örat mot rälsen för att höra vilka behov som finns, säger Andréas Sülau, koordinator för uppdragsverk­samhet på Högskolan Väst.

Samverkar med Volvo Lastvagnar

Volvo Lastvagnar är ett av företagen som genom uppdragsutbildning kompetensutvecklar medarbetare via samverkan med högskolan.

– Vi strävar efter att vara en lärande organisation och högskolorna bidrar med en höjd på utbildningarna. Att deltagarna dessutom får högskolepoäng gör att intresset ökar, säger Gunnar Brunius, platschef Volvo Lastvagnar, Tuve.

Gunnar Brunius

Han tror personligen att en interaktion mellan näringsliv och utbildningsväsen är viktigt för att driva utvecklingen framåt.

– Vi lär oss av varandra. Sedan ser vi våra medarbetare

som vår största tillgång och det är därför självklart att investera i relevanta utbildningar. Vi har börjat med att utbilda ledningsgruppen och fortsätter nu hela vägen ner i organisationen.

Gunnar Brunius, platschef Volvo Lastvagnar, Tuve

Modern mäklarutbildning

En annan organisation som Högskolan Väst har ett samverkansavtal med när det gäller uppdragsutbildningar är Företagsekonomiska institutet. FEI fung­erar lite som högskolans kontaktyta mot marknaden, något som bland annat lett fram till en populär mäklarutbildning.

– Fastighetsmäklarprogrammet kan man börja åtta gånger per år och dess-utom kan man välja tempo i utbildning­en och välja om man vill studera på plats eller på distans. Det är en fantastisk möjlighet för företag att få tillgång till en modern uppdragsutbildning som de kan erbjuda sina medarbetare på ett effektivt och smart sätt, berättar Magnus Rolf, vd på FEI.

”Flexibiliteten betyder jättemycket”

En som gått mäklarutbildningen är Christian Lindberg. I dag är han fastighetsmäklare och partner på Erik Olsson Fastighetsförmedling i Göteborg som headhuntade honom för fyra år sedan.

– Jag hade aldrig kunnat bli mäklare om inte denna distansutbildning erbjudits via min arbetsgivare. För det första hade jag inte kunnat pendla med fru, två barn och hund hemma och i 30-årsåldern var jag inte så sugen på att dra på mig studieskulder.

Christian Lindberg

För att kunna komma ut och jobba snabbare valde han att läsa den skräddarsydda uppdragsutbildningen i snabb takt, både på och efter arbetstid med arbetsgivarens goda minne.

– Den flexibiliteten betydde jättemycket.

Christian Lindberg, Erik Olsson Fastighetsförmedling

Flera uppdrag i Fyrbodal

Andréas Sülau berättar att detta bara är ett par exempel på företag och organisationer som Högskolan Väst samverkar med. De har också flera specialistutbildningar inom vården och skolväsendet samt utbildningar utformade för små- och mellanstora företag runt om i landet, bland annat i Västsverige.

– Vi har utvecklat AIL under flera års tid och därför är det naturligt för oss att samverka med partners utanför akademin. Förr gick man grundskolan, vidareutbildade sig och jobbade fram till pension. I dag är det mer rörelse på arbetsmarknaden och därför är kompetensutveckling så oerhört viktigt, både för företag och deras anställda. Lärande pågår hela livet.

Arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst

Högskolan Väst har sedan 2002 regeringens uppdrag att utveckla Arbetsintegrerat lärande, AIL, och är Sveriges ledande högskola inom AIL. Huvuduppdragen utbildning, forskning och samverkan präglas alla av AIL. Högskolan Väst är övertygade om att praktisk och teoretisk kunskap berikar varandra och att utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld.

Kontakt


Andreas Sülau

Andreas Sülau Koordinator Verksamhetsledare - Societal Impact Hub West och Koordinator Uppdragsutbildning
andreas.sulau@hv.se
Senast uppdaterad