Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Områden som ofta ingår är:

 • Introduktion till ledarskap
 • Personligt ledarskap
 • Förändringsarbete
 • Stresshantering
 • Personalekonomi. Hur värderas hälsa?
 • Konflikthantering
 • Arbetsrätt
 • Hur lär vi på bästa sätt? Om lärande: individuellt, kollektivt och organisatoriskt.
 • Vad menas med den goda arbetsplatsen?
 • Hur skapas dialog och delaktighet?

Innehåll ledarutvecklingsprogram

Detta är ett program som syftar till att utveckla kompetens i ledarrollen. Innehållet är relativt generellt som gör att det är tillämparbart i all form av ledarskap.

Vägledande principer för genomförandet

 • Verksamhetsnära
 • Erfarenhetsutbyte och dialog
 • AIL-profil –kompetensutveckling där teoribaserat- och erfarenhetsbaserat lärande
  kombineras
 • Processorienterat

Omfattning – ramar

Omfattningen är 6 heldagar under ca 1 års tid med max 20 deltagare.

Innehåll

 • Ledarskap i ett sammanhang
 • Verksamhet och verksamhetsutveckling
 • Det personliga ledarskapet
 • Att leda (i) förändring
 • Lärande och kompetensutveckling i
  arbetslivet
 • Den goda arbetsplatsen / Hälsa på arbetsplatsen

Programmet kan modifieras i viss utsträckning som då sker i dialogform med uppdragsgivaren.

Ta en kontakt med oss för att diskutera fram en lösning


Jan Winroth

Jan Winroth Universitetslektor
jan.winroth@hv.se
Senast uppdaterad