Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap?

Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer kan uppnå för verksamheten uppställda mål både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Kursen Organisation och ledarskap 5 hp syftar till att utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera organisatoriska fenomen, beteende och processer med fokus på ledarskap utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Med utgångspunkt i ett arbetsintegrerat lärande (AIL) är kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan kursens deltagare i fokus kombinerat med grundläggande teorier och modeller relaterat till aktuell forskning inom området. Kursens olika moment berör organisationers formella och informella delar, kommunikation och arbetsgruppers dynamik, kultur, konflikter, makt, ledarens arbete, ledarskapsstilar, ledning och beslut, samt förändringsprocesser. Kursen är indelad i fyra teman:

  • Hur organisationer fungerar
  • Kommunikation och gruppers dynamik
  • Vad är ledarskap?
  • Vad innebär det att vara chef för en verksamhet?

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som har ambition av att bli eller nyligen blivit ledare i näringslivet eller offentlig sektor.

Kontaktuppgifter


Emelie Schagerholm

Emelie Schagerholm Handläggare Koordinator Uppdragsutbilning
emelie.schagerholm@hv.se
Senast uppdaterad