Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Verksamheterna arbetar dagligen i olika former med trygghet och bemötande samt dialog kring genus och alla människors lika värde. Personalen möter en allt komplexare arbetsvardag som ställer helt andra/nya krav i professionen, samtliga arbetar i ett samhälle som polariseras allt mer. Merparten av fritidsledarna har arbetat i många år och har som högst en fritidsledarutbildning som inte rustat dem för de krav som ställs på kompetens i dagsläget.

Kursinnehåll:beteendevetenskap, inkludering/social delaktighet, socialpedagogik.  

Då kursen motsvarar halvfart krävs att du avsätter 20 timmar/vecka för dina studier

Kursplan och litteraturlista nedan kan komma att revideras fram tom. 2 veckor innan kursstart.

Kostnad: xx kr per deltagare 

Kurstid: start: xx Ht 2020, slut: xx 2020 (halvfart)

Antal fysiska träffar på campus Högskolan Väst: 7

Anmälan/avtal:  Anmälan är öppen tom xx 2020.

Senast uppdaterad av Maria Clevfors Fischer