Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Då kursen utgår från deltagarnas egna chefserfarenheter i den egna verksamheten så har vi i år beslutat att öppna upp kursen även för chefer inom vård och omsorg (äldreomsorg). Kursens innehåll kommer att anpassas till de verksamhetsområden som kursdeltagarna arbetar inom

Syfte
Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa verksamma chefers teoretiska och praktiska kunskaper om chef- och ledarskap inom funktionshinder/socialpsykiatri/äldreomsorg.
Ett övergripande mål är att verksamma chefer snabbt och enkelt ska kunna omsätta erfarenheterna av utbildningen till att utveckla det egna ledarskapet samt främja verksamhetsutveckling och mål inom den egna organisationen.

Behörighet
Då kursen ges på avancerad nivå förutsätts grundläggande kunskaper inom ämnet.

Kurstid
Tre utbildningstillfällen under Vt 2020 och två utbildningstillfällen under Ht 2020.

Kostnad (faktureras via Fyrbodals kommunalförbund).
6000 kronor per deltagare för deltagare som är anställda vid någon av Fyrbodals 14 medlemskommuner
6500 kronor för deltagare anställda utanför Fyrbodals 14 medlemskommuner

Anmälan är stängd- Kursen tar emot max 31 deltagare.Kursen är fullbelagd.
Anmälan är bindande.

Inbjudan kurs: Chef och ledarskap


Senast uppdaterad av Maria Clevfors Fischer