Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Välkommen!

Tid: Seminariet innehåller tre delar: förarbete, att delta under seminariedagen och efterarbete.  Seminariedagen hålls den 17/1-2020, kl. 8:30-16:00. 

Plats: Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12 i Göteborg

Anmälan: Sista dag för anmälan 1/12-19

Seminariet ges på uppdrag av Skolverket i samarbete med Socialstyrelsen inom ramen för det nationella utvecklingsarbetet ”Tidiga och samordnade insatser för barn och unga”[1].  Syftet med seminariet är att deltagarna ska få möjlighet att öka kunskapen om centrala begrepp, samverkans mekanismer och praktiska verktyg för framgångsrik samverkan. Särskilt beaktas att inta ett barnperspektiv på samverkan. 

Huvudsakligt innehåll och upplägg av seminariedagen:

Få barn delaktiga i planering och genomförande
Samverkansprocesser

Aktiviteter före, under och efter seminariedagen:

Före:

 • Se tre avsnitt á 20 minuter av tidiga samordnande insatser (föreläsningar) – maila ut filmen med länk till HVplay.
 • Teorier om samverkan, mellan norm och praktik
 • Professionell tillgänglighet, barns agency
  Uppdrag och juridik
 • Förbereda ett ”samverkansbarn” de ska arbeta kring under dagen (ett exempel från praktiken, där det har varit utmaningar i samverkan)

Under:

 • Inled med ett quiz
 • Mini-föreläsningar: teori, mål och tillit, barns delaktighet, juridik
 • Grupparbeten, utgå från ”samverkansbarn”
 • Innebörder av centrala begrepp/signalord i praktiken
 • Mål och nätverkskart
 • Arbeta med nätverkskarta och tillgängligheten för barn/unga och familjer
 • Juridik: hinder och möjligheter

Efter:

 • Egen reflektion från gruppen: två insikter kring vad dagen gav, en om barns delaktighet och en om att hantera professioners utmaningar i samverkan. Ett förslag på hur de kommer att använda den kunskapen i praktiken.
 • Feed-back på reflektionerna, muntligt via Skype eller skriftligt enligt önskemål.

[1] Se mer om Tidiga samordnade insatser på https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/extra-stod-till-elever/tidiga-och-samordnade-insatser-for-barn-och-unga

Senast uppdaterad av Maria Clevfors Fischer