Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen består av två delar och vänder sig till dig som vill ha en översiktlig kunskap om sociallagstiftningen och som vill kunna tillämpa lagarna inom det sociala verksamhetsområdet. För behörighet att utföra arbetsuppgifter inom myndighetsutövning Barn- och unga, se Socialstyrelsens information.

I den första delen av kursen studeras Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), kapitel 51 i Socialförsäkringsbalken, Lagen om Vård av Unga (LVU), Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall, (LVM), Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) samt Socialsekretessen.

I den andra delen studeras social utredning, teori och metod i handläggning och social dokumentation, rättstillämpning, rättssäkerhet och integritet, myndighetsutövning, kommunikation och myndighetsmakt. I kursen behandlas även etiska perspektiv och maktperspektiv i relation till utredning. Du lär dig reflektera kring handläggningens komplexa villkor och dilemma i relation till hjälpsökande och din egen yrkesroll.

Kursen är till största del nätbaserad och merparten av undervisningen sker via lär-plattformen Canvas med undantag av de dagar då det är undervisning på campus Högskolan Väst. Då kursen motsvarar halvfart krävs att du avsätter 20 timmar/vecka för dina studier

Kostnad: 16 000 kr per deltagare vid lägst antal deltagare 20 st, kostnad kan komma att justeras ned vid fler antal deltagare. 

Kurstid: start: v. 51 2019 introduktion online, slut: maj 2020 (halvfart)

Antal fysiska träffar på campus Högskolan Väst: 2

Anmälan/avtal:  Anmälan är öppen tom 21 nov 2020. Vänligen läs igenom nedan Villkor för uppdragskurser före anmälan och avtalsgodkännande görs.

 

Allmänna villkor uppdragskurser


Senast uppdaterad av Maria Clevfors Fischer