Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen behandlar tvärprofessionell samverkan inom socialtjänst, skola och elevhälsa med syfte att deltagande aktörer ska få kunskap om och förståelse för varandras förutsättningar, samsyn om centrala begrepp, mekanismer för framgångsrik samverkan samt praktiska verktyg för att kunna agera utifrån förvärvad kunskap. Särskilt beaktas att inta ett barnperspektiv på samverkan. 

UPPLÄGG
Kursen är organiserad i tre utbildningspass, varje utbildningspass innehåller web-föreläsningar och två utbildningsdagar.

 

Välkommen att kontakta Maria Clevfors Fischer vid intresse och för mer information, se kontaktuppgifter nedan.

Senast uppdaterad av Maria Clevfors Fischer