Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utgångspunkten i kursen blir hur det metalliska materialet påverkas av olika additiva tillverkningsprocesser. Materialegenskaper, kravbilder och produktionsaspekter kommer att beaktas där de additiva processernas respektive fördelar och nackdelar med avseende på materialets ursprungliga karaktär och den färdiga komponentens önskade egenskaper kritiskt kommer att belysas. Ett visst moment av validering och inspektion av additivt producerade detaljer kommer också att belysas.

Denna kurs är den andra i raden av skräddarsydda kurser om additiv tillverkning .

Kursen vänder sig till dig som har kunskaper inom additiv tillverkning men vill fördjupa dig i processer för metalliska material.

Schema

Tisdag 1 oktober, kl. 09.00 - 16.00. Konferensrum Staffan PTC
Fredag 11 oktober, kl. 09.00 - 16.00. Konferensrum Staffan PTC
Tisdag 15 oktober, kl. 09.00 - 16.00. Konferensrum Staffan PTC
Eget arbete med artikelkompendium
Tisdag 29 oktober, kl. 09.00 - 16.00. Campus sal H209
PTC, Innovatum Nohabgatan 18A, byggnad 73

Anmälan i receptionen vid alla kurstillfällen på PTC.

Undervisningsform

Kursen ges delvis på distans, vilket kräver att deltagarna har tillgång till internet. Kompletterande undervisningsmateial delas ut via webbplattform där även länkar till uppkoppling för distanstillfällen samt instruktioner delas ut.

Behörighet

Fullgjorda kursfordringar om 180 hp inom elektroteknik, datateknik, maskinteknik eller motsvarande.

Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Du behöver inte, i de flesta fall, ha genomfört en hel högskoleutbildning mot examen sedan tidigare för att delta.

Var vänlig och skicka in ett intyg om din arbetslivserfarenhet som styrks av din närmaste chef, samt vilken gymnasie- och högskoleutbildning du genomfört. Använd med fördel CV-mallen  och se det exempel som ges nedan.

CV-mall att bifoga vid anmälan

cv-mall.docx

Nedan finner ni exempel på ifylld CV-mall

cv-mall-exempel.docx

Tidigare högskolepoäng erhållna före 2007 motsvarar idag 0,5 poäng mer, dvs. 5 p motsvarar idag 7,5 hp.

INFORMATION


KONTAKT


Senast uppdaterad av Eva Bränneby