Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen fokuseras på grundläggande metodik för den virtuella fabriken inom konceptet industrins digitalisering.  Koncepteten virtuella fabriker, fabriksskanning och AR/VR (Augmented och Virtual Reality) kopplat mot industrins digitalisering tas upp i kursen och diskuteras. Andra moment som diskuteras är databassystem kopplade mot simuleringsprogramvara samt autonoma robotceller.

Industri och akademi

Denna kurs ges inom ramen för projektet ProdKomp, som finnansieras av KK-stiftelsen. Projektets syfte är att stötta näringsliv och individer genom kompetensutveckling inom produktionsteknik för att motverka de negativa konsekvenser corona-pandemin inneburit.

Kursen är framtagen i samverkan med industrin inom ramen för ProdEx-projektet. ProdEx syftar till att ge kurser på avancerad nivå för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Schema 

10 november, kl. 09.00 - 16.00, Zoom-möte 
19 november, kl. 15.30 - 17.00, Zoom-möte 
27 november, kl. 09.00 - 16.00, Zoom-möte 
3 december, kl. 15.30 - 17.00, Zoom-möte
11 december, kl. 09.00 - 16.00, Zoom-möte 

Undervisningsform

Kursen ges delvis på distans, vilket kräver att deltagarna har tillgång till internet. Kompletterande undervisningsmateial delas ut via webbplattform där även länkar till uppkoppling för distanstillfällen samt instruktioner delas ut.

Behörighet

Vid varje kursanmälan prövas din behörighet. Fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom maskinteknik, elektroteknik, datateknik eller motsvarande. Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Du behöver inte, i de flesta fall, ha genomfört en hel högskoleutbildning mot examen sedan tidigare för att delta.

Var vänlig och skicka in ett arbetsgivarintyg och CV som styrker din arbetslivserfarenhet samt vilken gymnasie- och högskoleutbildning du genomfört. Använd med fördel CV-mallen nedan och se exempel på den information som efterfrågas.

CV-mall att bifoga vid anmälan

cv-mall.docx

Exempel på ifylld CV-mall

cv-mall-exempel.docx

Kontakt


Senast uppdaterad av Eva Bränneby