Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Innehåll

Kursen avser i första hand att ge en orientering kring metodikens väsen och dess tillämpningar, men kan kanske också vara av intresse för dig som redan gjort en och annan beräkning med metoden men som vill veta lite mer om hur den fungerar i grunden, och kanske upptäcka att den är generell och kan appliceras inom många olika tillämpningsområden.

Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment. Metoden testas i praktiken med hjälp av beräknings- och simuleringsplattformar baserade på FEM. Elementmetodens härledning kommer att förklaras utifrån fysikaliska modeller med hjälp av matematisk analys samt metodikens historia och utveckling genom forskning, samt dess relation till alternativa metoder. Problemlösning via tillämpning av elementmetoden inom ett antal valda områden, ingår som en del i kursen.

Förkunskaper

Tre års högskolestudier med teknisk inriktning (högskoleingenjör eller kandidat inom teknik 180hp). Alternativt relevant arbetslivserfarenhet. 

Bifoga meritförteckning om du söker baserat på arbetslivserfarenhet, du hittar mall på vår hemsida www.hv.se/produktionskurser

Genomförande och pedagogik

Kursen bedrivs enligt Högskolan Västs koncept arbetsintegrerat lärande som syftar till att integrera teori och praktik på olika sätt i kursen. Teoriföreläsningar varvas med verklighetsbaserade fallstudier och exempel. Examinationsmetoden är utformad för att passa yrkesverksamma.

Kursformen (campus eller distans) kan variera. Formen anges i samband med att kursen annonseras. Aktuellt utbud hittar du här.

Kurskod

IFE610

Anmälan

Anmälan till kursen sker via Högskolan Västs webbsida www.hv.se/produktionskurser

Frågor kan skickas till produktionskurser@hv.se
 
 

Senast uppdaterad