Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

This creates a need for more knowledge about battery management, both in terms of manufacturing methods and recycling methods.
The course aims to provide an understanding of how lithium-ion batteries are manufactured. It also highlights how batteries that no longer work in vehicles can be reused for e.g. energy storage, and how fully used batteries can be recycled. The course ends with a case study in the form of a life cycle analysis of a lithium-ion battery.

Den pågående debatten kring global uppvärmning och klimatförändringar har skapat ett sug efter elfordon som ett bidrag till att uppnå de globala målen för minskade utsläpp av växthusgaser och förbättra luftkvaliteten i stadskärnorna. Detta skapar ett behov av mer kunskap kring batterihantering, både vad det gäller tillverkningsmetoder och metoder för återvinning.
Kursen syftar till att ge en förståelse för hur litiumjonbatterier tillverkas. Vidare lyfts hur batterier som inte längre fungerar i fordon kan återanvändas för tex energilagring, samt hur helt uttjänta batterier kan återvinnas. Kursen avslutas med en fallstudie i form av en livscykelanalys av ett litiumjonbatteri.

Industri och akademi

Denna kurs ges inom ramen för projektet ProdKomp, som finnansieras av KK-stiftelsen. Projektets syfte är att stötta näringsliv och individer genom kompetensutveckling inom produktionsteknik för att motverka de negativa konsekvenser corona-pandemin inneburit.
Kursen är framtagen i samverkan med industrin.

Schema

Undervisningsform/språk

Kursen ges helt på distans med on-line föreläsningar, vilket kräver att deltagarna har tillgång till internet. Kompletterande undervisningsmaterial delas ut via webbplattform där även länkar till uppkoppling för distanstillfällen samt instruktioner delas ut. Kursen ges på Engelska.

Behörighet

Vid varje kursanmälan prövas din behörighet. Grundexamen inom teknik (180 hp) eller motsvarande. Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Du behöver inte, i de flesta fall, ha genomfört en hel högskoleutbildning mot examen sedan tidigare för att delta.

Var vänlig och skicka in ett arbetsgivarintyg och CV som styrker din arbetslivserfarenhet samt vilken gymnasie- och högskoleutbildning du genomfört. Använd med fördel CV-mallen nedan och se exempel på den information som efterfrågas.

CV-mall att bifoga vid anmälan

cv-mall.docx

Exempel på ifylld CV-mall

cv-mall-exempel.docx

 

KONTAKT


Senast uppdaterad av Eva Bränneby