Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Med produktionslogistik menas planering, samordning och styrning av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem. Området har fått allt större betydelse för företag i takt med dels ökade krav på kortare och säkrare leveranstider, dels ökade krav på mindre kapitalbindning samtidigt som produkter ska kundanpassas.

Industri och akademi

Denna kurs ges inom ramen för projektet ProdKomp, som finnansieras av KK-stiftelsen. Projektets syfte är att stötta näringsliv och individer genom kompetensutveckling inom produktionsteknik för att motverka de negativa konsekvenser corona-pandemin inneburit.

Kursen är framtagen i samverkan med industrin inom ramen för ProdEx-projektet. ProdEx syftar till att ge kurser på avancerad nivå för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Schema 

Undervisningen kommer att ske på Campus Västervik. 

Behörighet och validering

Fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom elektroteknik, datateknik, maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande.

Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Du behöver inte, i de flesta fall, ha genomfört en hel högskoleutbildning mot examen sedan tidigare för att delta.

Kontakt

För frågor och anmälan: maria.e.johansson@vastervik.se

 

Senast uppdaterad