Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lär dig grunderna i Värdeflödesanalys - Value Stream Mapping, VSM genom föreläsningar, diskussioner och en fallstudie. Få kunskap om hur man förbereder en Värdeflödesanalys och hur man går igenom de olika stegen för att skapa en nulägeskarta, stegen för att utveckla en framtida lägeskarta och skriva en plan för att komma dit. Genomföra en fallstudie på det egna företaget genom använda processtegen för att ta fram en framtidskarta och en plan för att nå dit. Resultatet är en verksamhet där mindre resursslöserier förekommer på både kort och lång sikt.

INDUSTRI OCH AKADEMI

Denna kurs ges inom ramen för projektet ProdKomp, som finnansieras av KK-stiftelsen. Projektets syfte är att stötta näringsliv och individer genom kompetensutveckling inom produktionsteknik för att motverka de negativa konsekvenser corona-pandemin inneburit.

Kursen är framtagen i samverkan med industrin inom ramen för ProdEx-projektet. ProdEx syftar till att ge kurser på avancerad nivå för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft.

BEHÖRIGHET OCH VALIDERING

Fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom teknik eller motsvarande.

På denna kurs tillämpar vi validering av arbetslivserfarenhet, vilket innebär att det sker en strukturerad bedömning av kompetens utifrån både formella meriter (betyg, examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.

SCHEMA 

Undervisningen kommer att ske på Campus Västervik. 

 

Senast uppdaterad