Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill få en förståelse för filosofin (tankesättet) som det agila förhållningssättet bygger på. Kursen har en bred målgrupp; projektledare, delprojektledare och linjechefer, men passar också personer som arbetar med förändrings- och förbättringsarbete.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till det agila området och dess historik. Grundprinciperna i agilt projektarbete, det agila manifestet gås igenom. Hur kopplingen mellan Lean och agilt arbetssätt ser ut diskuteras. En verksamhets styrfilosofier och hur detta påverkar val av projektmetodik diskuteras. Teori kring självstyrande team och olika modeller för grupputveckling behandlas liksom vilket typ av ledarskap som krävs vid agil strategi. En jämförelse mellan traditionella projekt och agila projekt görs och reflektioner kring när agil projektstyrning passar och när det är mindre lämpligt.

I den här kursen reder vi ut skillnaden mellan att driva projekt enligt traditionella metoder och agila metoder; vilka krav den agila metodiken ställer på teamens organisering och arbetssätt; vilka krav den agila metodiken ställer på ledare och styrning av projekt. Vi kommer också att reflektera kring vad det innebär att transformera en traditionell verksamhet till en mer agil verksamhet.

Kursen är klassad som 50% teknik och 25% humaniora resp samhällsvetenskap. Basen är projektstyrning i industriella tillämpningar vilket motiverar 50% teknik. Teori kring styrmodeller, teamutveckling och ledarskap är mer kopplat till humaniora och samhällsvetenskap.

Förkunskaper

Tre års högskolestudier med teknisk inriktning (högskoleingenjör eller kandidat inom teknik 180hp). Alternativt relevant arbetslivserfarenhet. 

Bifoga meritförteckning om du söker baserat på arbetslivserfarenhet, du hittar mall på vår hemsida www.hv.se/produktionskurser

Genomförande och pedagogik

Kursen bedrivs enligt Högskolan Västs koncept arbetsintegrerat lärande som syftar till att integrera teori och praktik på olika sätt i kursen. Teoriföreläsningar varvas med verklighetsbaserade fallstudier och exempel. Examinationsmetoden är utformad för att passa yrkesverksamma.

Kursformen (campus eller distans) kan variera. Formen anges i samband med att kursen annonseras. Aktuellt utbud hittar du här.

Kurskod

VAS601

Anmälan

Anmälan till kursen sker via Högskolan Västs webbsida www.hv.se/produktionskurser

Frågor kan skickas till produktionskurser@hv.se
 
 

Senast uppdaterad