Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lean är en verksamhetsstrategi som fokuserar flödeseffektivitet.Lean handlar om att på ett disciplinerat sätt integrera produktutveckling, tillverkning, leverantörsnätverk, distribution, och marknadsföring i en samlad helhet.

För att lyckas i sitt Leanarbete är det viktigt att man förstår att Lean är ett koncept för hur man bedriver verksamhet, vilket skiljer sig radikalt från traditionell verksamhetsledning. Det har också visat sig att konceptet fungerar lika bra i serviceverksamheter som i tillverkningsindustrin.

Leankurs - introduktion till konceptet som ger effektivare flöde

Kursen ger grundläggande förståelse för Lean filosofi och de principer som Leankonceptet bygger på. Vi går igenom skillnaderna mellan traditionella verksamhetssystem som bygger på resurseffektivitetet och Lean som bygger på flödeseffektivitet.

Inspirationsdag med Lean administrationsspel

Dagen ger en introduktion till tankarna bakom Leankonceptet i första hand för tjänste- och serviceverksamheter. Genom att delta i spelet bygger man egen förståelse för de viktigaste tankarna bakom en lean verksamhet.

Senast uppdaterad