Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning anordnas mot avgift och finns inom något område som högskolan bedriver utbildning inom.

Vad är skillnader och likheter mellan en uppdragsutbildning och en vanlig högskoleutbildning?

I en del kurser är det samma sak och precis samma innehåll. Som deltagare i en uppdragsutbildning kan man också läsa tillsammans med studenter, dvs. med de som sökt och antagits till en högskoleutbildning. Andra uppdragsutbildningar kan vara skräddarsydda för deltagarna, enligt arbetsgivarens önskemål om innehåll i kursen.

När det gäller kvalitet har vi lika höga krav på en poänggivande uppdragsutbildning som på en ordinarie utbildning.

Vem kan köpa uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person. Utbildningen kan ges till företag, organisationer och myndigheter, det är uppdragsgivaren som utser deltagarna. Du kan alltså inte beställa uppdragsutbildningar som privatperson. På vissa av våra program går det att köpa en plats. Vill du vidareutbilda dig som privatperson hänvisar vi till vårt ordinarie kursutbud.

Behöver man ha läst på högskola tidigare för att få gå en uppdragsutbildning?

Generellt behöver man inte ha läst på högskola tidigare. Men i enstaka kurser kan det behövas förkunskaper som man tillägnat sig genom tidigare högskolestudier.

Kan utbildningen ge akademiska poäng?

Om utbildningen är poänggivande och om man genomför och klarar av examination kan man få högskolepoäng. Det gäller oavsett om deltagaren har högskolebehörighet eller ej. Deltagare som inte tidigare har behörighet till högskolan kan tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande behörighet.

Får alla deltagare poäng för genomförd utbildning?

Ja. Alla som fullföljt en poänggivande utbildning och blivit examinerad har rätt till de poäng som utbildningen omfattar. Det gäller oavsett om deltagaren har högskolebehörighet eller ej. Däremot är inte alla skräddarsydda utbildningar poänggivande.

Vad är gamla och nya poäng?

Sedan 1 juli 2007 har en anpassning på europanivå skett för att man lättare ska kunna jämföra utbildningar från olika länder, den så kallade Bolognaanpassningen. En veckas heltidsstudier omfattar numera 1,5 högskolepoäng. Tidigare räknades en veckas heltidsstudier som ett poäng. En vanlig omfattning på kurser är numera 7,5 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar en "gammal" 5-poängs kurs.

Sker utbildningen på dag eller kvällstid?

Uppdragsgivaren och högskolan kommer överens om när utbildningen ska ske. Det kan vara förmiddag, eftermiddag, med eller utan lunch, sen eftermiddag och början på kväll. Ibland sker utbildningspass ett par heldagar med uppehåll emellan nästa tvådagarspass.

Sker all utbildning på högskolan?

Uppdragsgivaren har möjlighet att påverka var uppdragsutbildningen ska genomföras. Det kan vara i högskolans lokaler eller i företagets egna. Det går också att välja om utbildningarna ska vara i seminarieform, workshop eller föreläsningar som sker via lärcentrum eller internet.

Hur går det till att köpa en utbildning?

Vanligtvis kontaktar arbetsgivaren någon av högskolans kontaktpersoner för uppdragsutbildning. Tillsammans går vi i genom önskemålen och skräddarsyr en utbildning.

Vi är i en förändringsfas och behöver hjälp. Kan ni hjälpa till?

Om ni är i en förändringsfas och behöver stöd och hjälp, då är det ofta bra med någon utanför organisationen som leder processen. Vi har gedigen erfarenhet av sådana insatser och är vana att förena akademisk kunskap med arbetslivet.

Vi kan hjälpa er att utveckla olika former av metoder så som uppföljnings- och utvärderingsinstrument, samtalsguider eller andra manualer och rutiner som behövs för att kvalitetssäkra er verksamhet. Tillsammans tar vi fram kompetenshöjande utbildningar som passar er, allt för att göra dina medarbetare vassare på jobbet.

Senast uppdaterad