Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom olika kirurgiska verksamhetsfält. Kursens övergripande syfte är att stärka sjuksköterskors kompetens i preoperativ vård av personer inför kirurgiska och ortopediska ingrepp. Efter genomgången kurs skall deltagarna självständigt kunna identifiera risker, bedöma omvårdnadsbehov samt föreslå och initiera preoperativa åtgärder för personer inom kirurgisk och ortopedisk vårdkontext.

Kursen genomförs på kvartsfart (vilket motsvarar 25% studier av heltid) med kurstillfällen förlagda till Högskolan Väst varannan tisdag. Kursstart 10 september 2019 och avslutas 21 januari 2020. Kostnad 9 659 SEK per deltagare.

Infoblad


Anmäl dig här!

Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast