Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Efter genomgången kurs skall deltagarna självständigt kunna identifiera risker, bedöma omvårdnadsbehov samt föreslå och initiera preoperativa åtgärder för personer inom kirurgisk och ortopedisk vårdkontext.

Utbildningsmoment/Innehåll


Kursen innehåller:

  • Patofysiologi vid vanligt förekommande kirurgiska och ortopediska tillstånd
  • Symtom och tecken vid kirurgiska skador och sjukdomstillstånd
  • Bedömning och åtgärder vid trauma, komplexa skador och sjukdomar inom kirurgisk och ortopedisk vård
  • Evidens, kvalitetsindikatorer, riktlinjer och patientsäkerhet i preoperativ vård
  • Riskanalys och förebyggande åtgärder för att förhindra komplikationer och vårdrelaterade skador
  • Sviktande homeostas, multipla hälsoproblem och sårbarhetsfaktorer
  • Kirurgi- och ortopedisjuksköterskans kärnkompetenser
  • Personcentrering, normmedvetenhet och etiska ställningstaganden i kirurgisk och ortopedisk omvårdnad

Examination/Examen

Kursen genomförs på avancerad nivå och examineras genom en individuell AIL-uppgift (fältstudie) som redovisas muntligt i seminarieform samt en individuell skriftlig och muntlig hemtentamen med inriktning mot deltagarnas specifika vårdområde.

Förkunskaper/Behörighet

Kursen genomförs på avancerad nivå, vilket innebär att för att vara behörig till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom omvårdnad eller motsvarande samt legitimerad sjuksköterska. Uppdragsgivaren äger rätt att även anmäla deltagare till kursen som inte uppfyller behörighetskraven.

Genomförande/Start

Kursen genomförs på kvartsfart (vilket motsvarar 25% studier av heltid) med kurstillfällen förlagda till Högskolan Väst varannan tisdag. Planerad prel. kursstart hösten 2023

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet under föreläsningar, workshops, seminarier och examinationer.

Kostnad

Pris per deltagare 7 093 kr exkl. moms
Vid färre än 10 deltagare kommer kursen inte att genomföras.

Sista dag för anmälan är 230622 via länk nedan.

Anmälan

Länk till anmälan


Information om kursen
Kursansvarig:
Berit Forsman
berit.forsman@hv.se
0739–013410

Annika Bergman
Samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag
annika.bergman@hv.se
0739-013 404

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen.