Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurserna vänder sig till dig som är sjuksköterska inom verksamhet där patienter med astma, allergi och KOL förekommer.

Utbildningsmoment/Studiegång

Båda kurserna ges på avancerad nivå och genomförs som uppdragsutbildning på halvfart (halvtid) i samarbete.

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet.

Genomförande

Kursdagar är huvudsakligen förlagda till tisdagar kl 09.15 – 16.00 (med reservation för förändringar). Majoriteten av kursaktiviteterna sker via ZOOM.  

Kurserna läses på halvfart (halvtid) och bedrivs främst som distansutbildning dock kan det innebära någon dag på Campus vid Högskolan Väst i Trollhättan. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med kapacitet för mottagande av filmade inslag. Utrustning så som headset och webbkamera krävs.

Kursansvariga för båda kurserna är Christina Karlsson och Marina Andersson

Medicinsk vetenskap: astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom 7,5 hp

Kursen startar vecka 35, tisdag den 31 augusti, 2021 och pågår till och med vecka 44 den 2 november, 2021 och har följande innehåll: 

 • lungfysiologi
 • immunologi
 • farmakologi
 • allergi
 • patologiska/patofysiologiska förändringar
 • symtom
 • utredning
 • farmakologisk behandling
 • följsamhet
 • alternativa behandlingar

Examination/Examen

Examination sker i form av salstentamen, examinerande seminarium samt obligatoriska moment.

Kostnad

Pris per deltagare blir 8 336 kr beräknat på 32 anmälda deltagare.

Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom 7,5 hp

Kursen startar vecka 45, tisdag den 9 november 2021 och pågår till och med vecka 2 den 11 januari, 2022 och har följande innehåll:

 • Teorier, modeller och styrdokument
 • Forskningsrapporter
 • Omvårdnad vid astma, allergi och KOL
 • Bedömningsinstrument
 • Teamsamverkan
 • Pedagogiska modeller
 • Kvalitetsutveckling och implementering
 • Personcentrerad vård
 • Jämlik vård
 • Etik
 • Digitala hjälpmedel

Examination/Examen

Kursen examineras individuellt genom seminarium, skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig examination.

Kostnad

Pris per deltagare blir 6 428 kr beräknat på 32 anmälda deltagare.

Senast anmälningsdag 31 maj.

Kursansvariga /övrig kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen