Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningsmoment/Studiegång

Kursen ges på avancerad nivå och genomförs som uppdragsutbildning.
Kursen fokuserar på: 

  • Din kommande handledarroll i verksamhetsförlagd utbildning i relation till erfarenhetsbaserad kunskap, professionellt yrkeskunnande, vetenskapligt förhållningssätt, normmedvetenhet och makt.
  • Olika perspektiv på kunskap, teorier, modeller och arbetsintegrerat lärande diskuteras.
  • Reflektionens betydelse för hur kunskap grundläggs och utvecklas i olika kontexter behandlas.
  • Bedömning av egen kompetens med betydelse för handledarrollen diskuteras
  • Handledningsprocessen i förhållande till styrdokument och övergripande pedagogiska metoder reflekteras, analyseras och diskuteras.
  • Handledning utvärderas, reflekteras och analysera i relation till förhållningssätt, eget och andras lärande.

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet. Reflektioner skrivs ner i portfolio som är ett verktyg för studenternas reflektionsprocess.

Examination/Examen

Examination sker i form av studentgrupps diskussioner förlagda i seminarieform.

Förkunskaper/Behörighet

Kursen genomförs på avancerad nivå, vilket innebär att för att vara behörig till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng. Uppdragsgivaren äger rätt att även anmäla deltagare till kursen som inte uppfyller behörighetskraven.

Genomförande/Start

Kursen startar vecka 4, fredagen den 29 januari och pågår till och med vecka 13 2021.
Kursen är uppdelad i tre moduler där din roll som handledare, bedömning av handledningsaktivitet och den praktiska handledningsprocessen behandlas, reflekteras och examineras. Kursen läses på halvfart (halvtid) och bedrivs som distansutbildning. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med kapacitet för mottagande av filmade inslag. Som utrustning krävs headset och webbkamera.

Frågor om kursen ställs till kursansvarig
Susanne Andersson susanne.andersson@hv.se  
Mobil 0739-013 427

Anmälan

Sista anmälningsdag 210104

Kostnad

Pris per deltagare blir 6 132 exkl. moms beräknat på 30 deltagare.

Information om uppdragsutbildning

Annika Bergman, samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag.
Mobilnr: 0739-013 404
E-post:  annika.bergman@hv.se

Anmälan

Kursen är INSTÄLLD!

Senast uppdaterad