Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning. 7,5 högskolepoäng

Syftet med kursen är att fokusera din kommande handledarroll i verksamhetsförlagd utbildning i relation till erfarenhetsbaserad kunskap, professionellt yrkeskunnande, vetenskapligt förhållningssätt, normmedvetenhet och makt. Detta sker i ett tvärprofessionellt sammanhang.

Utbildningsmoment/Studiegång

Kursen ges på avancerad nivå och genomförs som uppdragsutbildning.

Kursen fokuserar på: 

  • Din kommande handledarroll i verksamhetsförlagd utbildning i relation till erfarenhetsbaserad kunskap, professionellt yrkeskunnande, vetenskapligt förhållningssätt, normmedvetenhet och makt.
  • Olika perspektiv på kunskap, teorier, modeller och arbetsintegrerat lärande diskuteras.
  • Reflektionens betydelse för hur kunskap grundläggs och utvecklas i olika kontexter behandlas.
  • Bedömning av egen kompetens med betydelse för handledarrollen diskuteras
  • Handledningsprocessen i förhållande till styrdokument och övergripande pedagogiska metoder reflekteras, analyseras och diskuteras.
  • Handledning utvärderas, reflekteras och analysera i relation till förhållningssätt, eget och andras lärande.

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet. Reflektioner skrivs ner i portfolio som är ett verktyg för studenternas reflektionsprocess.

Examination/Examen

Examination sker i form av studentgrupps diskussioner förlagda i seminarieform.

Förkunskaper/Behörighet  

Kursen genomförs på avancerad nivå, vilket innebär att för att vara behörig till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng. Uppdragsgivaren äger rätt att även anmäla deltagare till kursen som inte uppfyller behörighetskraven.
Genomförande/Start
Kursen startar vecka 35 och pågår till och med vecka 44. Kursdagar planeras till fredagar.

Kursen är uppdelad i tre moduler där din roll som handledare, bedömning av handledningsaktivitet och den praktiska handledningsprocessen behandlas, reflekteras och examineras. Kursen läses på halvfart och bedrivs som distansutbildning. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med kapacitet för mottagande av filmade inslag. Som utrustning krävs headset och webbkamera.

Kostnad

Pris per deltagare som tillhör "Annan verksamhet" i anmälningsfomuläret är kostnaden 5711kr (exklusive moms)

Kurslitteratur ingår inte i priset

Frågor om kursen ställs till kursansvarig
Kristina Åhlund 

Information om uppdragsutbildning
Annika Bergman, Samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag.

Anmälan är stängd!

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen