Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursens huvudsakliga innehåll är inriktat mot patofysiologi vid hjärtsvikt och hypertoni samt utredning och behandling. Under kursen möts sjuksköterskor från olika vårdverksamheter och har möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter i syfte att skapa en gemensam kunskapsplattform.

Kursmål: Efter avslutad kurs ska deltagaren självständigt kunna
• redogöra för etiologi vid hjärtsvikt och hypertoni
• förklara patofysiologi och symtombild vid hjärtsvikt och hypertoni
• identifiera och beskriva farmakologisk behandling vid hjärtsvikt och hypertoni
• identifiera, planera, föreslå åtgärder och utvärdera egenvårdsbehov för patienter med hjärtsvikt och hypertoni
• identifiera och tillämpa adekvata behandlingsprinciper relaterat till patientens livssituation
• kritiskt granska och värdera olika behandlingsprinciper relaterat till patientens livssituation
• värdera och argumentera för omvårdnad, medicinsk och farmakologisk behandling i relation till hjärtsviktens och hypertonins svårighetsgrad utifrån aktuell forskning och nationella riktlinjer
• värdera och dra slutsatser av medicinska undersökningar vid hjärtsvikt och hypertoni
• reflektera över personcentrerat och normmedvetet förhållningssätt i vården av patienter med hjärtsvikt och hypertoni.

Anmäl dig i formuläret nedan

Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast