Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Efter genomgången kurs skall deltagarna självständigt kunna identifiera risker, bedöma omvårdnadsbehov samt föreslå och initiera medicinska och omvårdnadsåtgärder i samråd med patient, läkare och övrigt vårdteam.

Utbildningsmoment/Innehåll

Kursen innehåller:

 • Allmän och specifik farmakologi
 • Diagnostiska metoder vid hjärtsvikt ochhypertoni
 • Digitalisering
 • Etiskt, normmedveten och personcentreradvård
 • Fysiologi och patofysiologi samtsymtombild vid hjärtsvikt och hypertoni
 • Kardiologisk omvårdnad vid hjärtsvikt ochhypertoni
 • Kvalitetsutveckling
 • Medicinsk vård och behandling relaterat tillhjärtsvikt och hypertoni
 • Nationella och internationella riktlinjer
 • Omvårdnadsprocessen medomvårdnadsdokumentation
 • Vårdvetenskapliga begrepp

Examination/Examen

Kursen genomförs på avancerad nivå och examineras genom individuella examinerande seminarium och individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Förkunskaper/Behörighet

Kursen genomförs på avancerad nivå, vilket innebär att för att vara behörig till kursen krävs sjuksköterskeexamen med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad samt svenska 3 eller motsvarande
Uppdragsgivaren äger rätt att även anmäla deltagare till kursen som inte uppfyller behörighetskraven.

Genomförande/Start

Kursen genomförs på kvartsfart (vilket motsvarar 50 % studier av heltid) med kurstillfällen förlagda till Högskolan Väst med start vecka 35 hösten 2023

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet under föreläsningar, workshops, seminarier och examinationer.

Kostnad

Pris per deltagare 20 334 kr exkl. moms

Sista dag för anmälan är 230622 via anmälningslänk som hittas på Högskolan Västs hemsida 

Information om kursen

Kursansvarig: Annika Bergman
annika.bergman@hv.se
0739–013404

Annika Bergman, Samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag annika.bergman@hv.se 0739-013 404

Anmälan

Länk till anmälan

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen.