Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kirurgisk och ortopedisk omvårdnad – med fokus på preoperativ vård, 7.5 högskolepoäng.

Kursens övergripande syfte är att stärka sjuksköterskors kompetens i preoperativ vård av personer inför kirurgiska och ortopediska ingrepp. Efter genomgången kurs skall deltagarna självständigt kunna identifiera risker, bedöma omvårdnadsbehov samt föreslå och initiera preoperativa åtgärder för personer inom kirurgisk och ortopedisk vårdkontext.

Utbildningsmoment/Innehåll

Kursen innehåller:

  • Patofysiologi vid vanligt förekommande kirurgiska och ortopediska tillstånd
  • Symtom och tecken vid kirurgiska skador och sjukdomstillstånd
  • Bedömning och åtgärder vid trauma, komplexa skador och sjukdomar inom kirurgisk och ortopedisk vård
  • Evidens, kvalitetsindikatorer, riktlinjer och patientsäkerhet i preoperativ vård
  • Riskanalys och förebyggande åtgärder för att förhindra komplikationer och vårdrelaterade skador
  • Sviktande homeostas, multipla hälsoproblem och sårbarhetsfaktorer
  • Kirurgi- och ortopedisjuksköterskans kärnkompetenser
  • Personcentrering, normmedvetenhet och etiska ställningstaganden i kirurgisk och ortopedisk omvårdnad

Examination/Examen

Kursen genomförs på avancerad nivå och examineras genom en individuell AIL-uppgift (fältstudie) som redovisas muntligt i seminarieform samt en individuell skriftlig och muntlig hemtentamen med inriktning mot deltagarnas specifika vårdområde.

Förkunskaper/Behörighet

Kursen genomförs på avancerad nivå, vilket innebär att för att vara behörig till kursen krävs fullgjorda Kursfordringar om 120 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom omvårdnad eller motsvarande samt legitimerad sjuksköterska.

Uppdragsgivaren äger rätt att även anmäla deltagare till kursen som inte uppfyller behörighetskraven.

Genomförande/Start

Kursen genomförs på kvartsfart (vilket motsvarar 25% studier av heltid) med kurstillfällen förlagda till Högskolan Väst varannan tisdag. Planerad kursstart vecka 35, tisdag 31 augusti 2021 och kursen avslutas vecka 2 tisdag 11 januari 2022.

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet under föreläsningar, workshops, seminarier och examinationer.

Kostnad

Pris per deltagare 6 330 kr (exklusive moms). Kursen genom förs under förutsättning på minst 20 deltagare. Litteratur ingår inte i kostnadsuppgiften.

Senaste anmälningsdag 31maj.

Information om kursen Kursansvarig: Berit Forsman berit.forsman@hv.se

Kursen är inställd!

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen