Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningsmoment/Studiegång

Kursen ges på avancerad nivå och genomförs som uppdragsutbildning på halvfart (halvtid) i samarbete. Mestadels på distans, enstaka dagar sker på CampusKursen innehåller:

 • Lungfysiologi
 • Immunologi
 • Farmakologi
 • Allergi
 • Patologiska/patofysiologiskaförändringar
 • Symtom
 • Utredning
 • Farmakologisk behandling
 • Följsamhet
 • Alternativa behandlingar
 • Teorier, modeller ochstyrdokument
 • Forskningsrapporter
 • Omvårdnad vid astma, allergi och KOL
 • Bedömningsinstrument
 • Teamsamverkan
 • Pedagogiska modeller
 • Kvalitetsutveckling ochimplementering
 • Personcentrerad vård
 • Jämlik vård
 • Etik
 • Digitala hjälpmedel 

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet.

Examination/Examen

Examination sker i form av hemtentamen,
Examinerande seminarium samt obligatoriska
moment.

Förkunskaper/Behörighet

Legitimerad sjuksköterska

Genomförande/Start

Kursen startar vecka 35, 2023 
och pågår till och med vecka 02, 2024.

Kursdagar är huvudsakligen förlagda till tisdagar kl.
09.00–16.00 (med reservation för förändringar).
Majoriteten av kursaktiviteterna sker via ZOOM.
Kursen läses på halvfart (halvtid) och bedrivs främst
som distansutbildning dock kan det innebära någon
dag på Campus vid Högskolan Väst i Trollhättan. För
kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med
kapacitet för mottagande av filmade inslag. Utrustning
så som headset och webbkamera krävs.

Kostnad

För deltagare utanför VGR-avtalet är kostnaden 16 585 kr ex moms./deltagare.

Sista dag för anmälan är 2023-06-22

Frågor om kursen ställs till kursansvariga Maria
Emilsson och  Christina Karlsson

Information om uppdragsutbildning
Annika Bergman 
Samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/
uppdrag. Mobilnr. 0739-013 404
Högskolan Väst
Institutionen för Hälsovetenskap
461 86 Trollhättan

Anmälan

Kryssa för vilken verksamhet du tillhör
Jag godkänner
GDPR

Kursansvariga /övrig kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen.