Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Foto som visar blommande träd och människor som fikar vid utomhuscafé

Det är viktigt för innovation, tillväxt och kunskapsbildning att arbetsmarknader som är belägna på långt avstånd från orter med högre utbildning kan ha kontakt med, påverka och vara involverade i såväl akademisk utbildning som i kunskapsutveckling och kunskapsdriven innovation.

Projektet vill med involvering av lärosäten och kommuner vidareutveckla, sammanställa och visa på hållbara samverkans- och genomförandemodeller och därmed bidra med kunskapsunderlag för kommande politiska beslut och tillämpning på området.

Målet är utarbetandet av gemensamma goda helhetskoncept och ansvarstagande för studenters framgångsrika studier för livslångt lärande på orter med långa avstånd till högskola eller universitet. 

Inledningsvis fem lärosäten och tre kommuner - numera fyra lärosäten och fyra kommuner -  jobbar gemensamt i projektet kring några centrala temaområden:

 • Vilka är de bästa pedagogiska koncepten och e-lärandemodellerna – för studenten, gruppen, det lokala sammanhanget, arbetsgivaren etc och hur samverkar vi på bästa sätt kring detta?
 • Förutsättningar ur ett kommunalt perspektiv: Hur kan man rigga och kvalitetssäkra det lokala sammanhanget för studenten, gruppen, pedagogen, arbetsgivaren etc så att tillgång till och genomförande av högre utbildning fungerar med hållbarhet?
 • Regional utveckling och tillväxt: Vilka effekter och samhällsvinster ger en ökad tillgång till högre utbildning på lokal nivå och sett i en regional och nationell kontext? Och hur inverkar strukturerad, strategisk samverkan på detta?
 • Hur skulle ett partnerskap för strukturerad och hållbar samverkan om tillgång till högre utbildning för platser och personer långt från lärosäten kunna byggas i en svensk kontext?
 • Vad krävs för att bygga upp ett hållbart lokalt campus för ökad tillgång till högre utbildning? Förstudie Campus Dalsland och konceptutveckling för generaliserbar kunskap utifrån Nya Vägar-projektet

Projektet vill visa på hållbara samverkans- och genomförandemodeller och därmed bidra med kunskapsunderlag för kommande politiska beslut och tillämpning på området.

Projektet inleddes i oktober 2017 och löper fram till och med 31 december 2020.

Följande lärosäten och kommuner ingår i projektet:

 • Högskolan Väst
 • Umeå universitet (lämnade projektet 31 okt-19)
 • Linnéuniversitetet
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Västerviks kommun
 • Lysekils kommun
 • Halmstads kommun
 • Bengtsfors kommun

Projektledare: Lena Lindhé, Högskolan Väst

NYA VÄGARKONFERENSEN 2020

Konferensen ”Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet” genomfördes den 30 sept – 1 okt 2020 med lyckat resultat. Vi var ungefär 250 deltagare. Stort tack till alla medverkande talare och till alla engagerade konferensdeltagare som bidrog med chattinlägg den 30 sept, och med dialog under parallellpassen den 1 okt.  

Programmet genomfördes som en livestreamad TV-sändning den 30 september, med talarna samlade i Västervik. Det blev en professionell TV-produktion med Johan Wester som programledare. Samtliga parallellpass gavs som webinarier under förmiddagen den 1 oktober.

En mängd nyckelintressenter på området medverkade: högskole- och forskningsministern Matilda Ernkrans, landsbygdsforskaren Sara Johansson, professor Stuart Gibb som ingår i ledningen för det nyskapande och innovativa University of the Highlands & Islands i Skottland, med flera.

Vinnovaprojektet Nya Vägar, Campus Västervik, Högskolan Väst – i samarbete med Linnéuniversitetet, FEI – Företagsekonomiska institutet och Vinnova

Nya Vägar 2018: LYCKAD KONFERENS I VÄSTERVIK

Den allra första stora "Nya Vägar"-konferensen samlade ett 120-tal deltagare och blev en riktigt bra mötesplats för diskussion om det vidare arbetet framåt när det gäller tillgängliggörande av högre utbildning i hela landet. Läs mer nedan:

Artikel i Västerviks tidning

Nyhet från Högskolan Väst

Artikel på ENCELL:s webbplats (Jönköping University)

Senast uppdaterad