Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Arbetet vid lärosätena varierar i omfattning och inriktning men övergripande kan vi se att åtgärder för breddad rerkrytering och breddat deltagande ofta finns inom fyra områden:

  • Pedagogisk utveckling riktade mot lärare och hur vi genomför en inkluderande undervisning och utbildning
  • Studentstöd som syftar till att ge alla studenter de verktyg som krävs för att genomföra sina studier såsom språkverkstäder, biblioteksintroduktion och mentorsprogram.
  • Skolsamverkan i syfte att bredda rekryteringsbasen till utbildningar. Här handlar det ofta om att tidigt nå ut med information om högre utbildning genom t.ex. temadagar och besök i skolor. Många lärosäten arbetar långsiktigt och kontinuerligt i områden med enskilda skolor och elevgrupper där övergången till högre utbildning är låg.
  • Riktat arbete mot enskilda underrepresenterade eller utsatta grupper genomförs dels utifrån uppdrag såsom kompletterande utbildning för utländska akademiker, dels utifån samhällsbehov som uppstår och där lärosätena kan göra skillnad, såsom i arbetet för flyktingar från Syrien, Afghanistan och Irak och andra länder drabbade av t.ex. krig och konflikter.

Har ert lärosäte goda exempel på arbete för breddad rekrytering och breddat deltagande? Skicka i så fall ett mejl till admin@include.nu.

Senast uppdaterad