Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om Include

Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering. Att ge exempel på evidensbaserade metoder och bra modeller för utvärdering samt att vara en samlande kraft för dem som arbetar med frågor kring breddad rekrytering inom högre utbildning i Sverige.

Medlemmarna bidrar

Själva idén med ett nätverk är att medlemmarna själva bidrar till innehållet och att det ska fungera som ett utbyte av erfarenheter. Primär målgrupp är den personal som arbetar centralt på lärosätena med att samordna frågor kring breddad rekrytering, likabehandling och mångfald. Include vänder sig också till studievägledare, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, pedagogiska utvecklare, personal i utvecklingsprojekt, akademiska ledare, studentambassadörer och andra som direkt eller indirekt arbetar med breddad rekrytering.

FACE i England föregångare

Include har sin föregångare i England, där det sedan många år finns ett nätverk – FACE – för personer på universitet och högskolor som på olika sätt arbetar med Widening Participation, breddad rekrytering. Include kommer också att samarbeta med företrädare för FACE.

Inspiration och rabatter

Som medlem i Include får du tips på aktiviteter, kommentarer på aktuella händelser, litteraturtips, sammanfattning av forskning kring breddad rekrytering, information om konferenser mm. Du får också rabatt på de workshops och konferenser som Include arrangerar. Include har även för avsikt att ge möjlighet till debatt och vidareutbildning samt arrangera studieresor inom och utom landet.

Senast uppdaterad