Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Text: Martin Ahlin

Uppbyggnadsfasen har pågått i över ett år och inleddes bland annat med en Fyrbodalsturné där Lena Lindhé, utveck­lingsstrateg på Högskolan Väst, och Lena Fischer, projekt­ ledare på Fyrbodals kommunalförbund, kartlade de sam­ arbeten som redan pågår.
– Det är inte så att högskolan och kommunerna inte gör en massa tillsammans, men däremot ser det olika ut i olika kommu­ner. Väldigt mycket av den samverkan som finns är person­ och relationsrelaterad, säger Lindhé som därför eftersökt ett mer trans­ parent och systematiskt arbetssätt.

Tanken är att Kommunakademin Väst ska bygga upp en samver­kansstruktur som bidrar till en god samhällsutveckling i den nord­ västra delen av Västra Götalandsregionen, och därmed också bidrar till att stärka kvalitén i utbildning och forskning vid högskolan.
– Vi har väldigt konkreta mål. Varför är det här viktigt? Jo, för att bli ännu bättre. Vi hoppas kunna stärka kompetensförsörj­ningen, få fler att välja högre utbildning, få en gynnsam kunskaps­utveckling och stärka forskningen, säger Lena Lindhé och påpekar
hur projektet även hjälper till att utveckla Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande (AIL).

Ett nytt nätverk
För att underlätta samarbetet har alla kommuner, tillsammans med högskolans institutioner, utsett varsin kontaktperson. På så 
sätt har ett nätverk som träffas regelbundet formerats.

Flera initiativ har också hunnit sjösättas, däribland kompletterande utbildningsinsatser för anställda inom socialtjänsten i arbetet med nyanlända. Nya forskningsprojekt har initierats och insatser har också, på önskemål från politikerna i Fyrbodal, inletts för att höja utbildningsnivån i området, med ambitionen att få fler ungdomar i mindre kommuner att gå vidare till högre utbildning.

– Tanken är ju att leverera lärande till våra studenter, kompe­tensutveckling till personal i kommunerna, verksamhetsutveckling och tillsammans bygga kunskap och bli bättre, säger Jan Theliander, prorektor på Högskolan Väst och ordförande i Kommunakademin Västs styrgrupp.

Fokus på stad och landsbygd
Inspirationen kommer bland annat från Samhällskontraktet, en liknande samverkansarena vid Mälardalens högskola, men med några betydande skillnader. Där är finansieringen större och arenan involverar endast städerna Västerås och Eskilstuna. I Kommun­ akademin Väst finns en tydlig landsbygdsdimension, samtidigt som satsningen är unik i ett nationellt perspektiv då antalet deltagande kommuner saknar motstycke.

Den har också redan börjat bära frukt.
– En allmän reflektion utifrån den resa Lena och jag har gjort är att vi känner att högskolan och kommunerna har kommit när­ mare varandra under processen, säger Lena Lindhé.

Å andra sidan är det bästa, åtminstone om man frågar Jan Theliander, att det bara kan bli ännu bättre i det avseendet.
– Jag är övertygad om att vi med hjälp av Kommunakademin Väst kan göra så mycket mer än vid gjort tidigare: djupare, mer kraftfullt och kvalitativt. Det ska bli jättespännande att se vad vi kan skapa av våra gemensamma resurser.

Artikel ur Högskolan Västs magasin Västpunkt nr 1 2017

Senast uppdaterad