Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Grundskollärare och skolbarn i klassrum

Statistik och forskning visar att avklarade gymnasiestudier är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska lyckas i vuxenlivet. Att fler fullföljer högskolestudier är en framgångsfaktor för att kommuner och regioner ska nå en hållbar och positiv ekonomisk utveckling.

Vi vet att övergången till högre studier varierar stort i Fyrbodal och i ett antal kommuner har relativt få invånare eftergymnasial utbildning. Faktorer som påverkar val av studier och yrken är föräldrarnas utbildningsnivå, kön/genus, socioekonomisk bakgrund men också den företagskulturen på den ort man bor.

För att motverka att enbart samhällsstrukturer och traditioner styr ungas studie- och yrkesval har skolan uppdraget att stötta och utmana elever med studie- och yrkesvägledning. Målet är att göra eleverna medvetna om de möjligheter som finns och att hjälpa dem att nå sina mål utifrån den kunskapen.

Att förändra

Det finns behov av att med tidiga insatser i förskola och skola förändra attityder och kultur för att öka medvetandet om de möjligheter högskolestudier kan ge. Inte minst saknas denna kunskap bland de barn och unga som inte känner till vad högre studier innebär. Eftersom vi vet att yrkesvalet sker långt före att gymnasievalet genomförs bör skolan börja tidigt med att utmana stereotypa och traditionella val. Den röda tråden i studie- och yrkesvägledningen behöver bestå av undervisning från förskolan och löpa genom hela skolgången. Målet för studie- och yrkesvägledningen ska vara att varje individ gör ett fritt val, snarare än ett bekräftande val.

Utvecklingsarbete i samverkan

Projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” ska i samverkan med några skolor i Fyrbodal arbeta med:

  • Studievägledande aktiviteter – barn och elever ska redan i tidig ålder få kunskap om vilka möjligheter olika utbildningsval och yrkesval kan ge.
  • Kulturförändrade aktiviteter – fler ska se högskolestudier som en möjlighet.
  • Motiverande aktiviteter – fler elever ska känna sig motiverade i skolan.

Projektet genomförs i form av ett utvecklingsarbete tillsammans med skolor som vill göra en medveten och strategisk satsning för att utveckla studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse innan högstadiet. Arbetet förutsätter att hela skolan ingår i projektets ambitioner och målsättningar. Och att rektor lyfter in projektet i skolornas systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete.

Från skolan deltar ett team av lärare och pedagogisk personal i en arbetsgrupp tillsammans med projektledningen. Gruppen kommer att utveckla och prova lektioner, informationsmaterial och andra aktiviteter som kan ingå i en skolas studie- och yrkesvägledning innan högstadiet.

Kontaktpersoner:
Marcus Svensson, Ökad högskoleövergång och Henrik Erlandsson, Hälsokällan
Senast uppdaterad