Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lena Aggestam HSS 2019.jpg

Programmet var späckat med seminarier, workshops, forskarlounge och lärande samtal där deltagarna fick lyssna till konkreta exempel på bra samverkan. Allt från hur man bygger strategiska partnerskap och arenor, till samverkansforskning och hur meriteringssystemet inom akademin bidrar till samverkan. Utöver detta fanns ett samverkanstorg där enskilda satsningar, initiativ och projekt fick visa upp sin verksamhet och sina metoder.

Högskolan Väst var väl representerad i Örebro, dessutom med en mängd olika funktioner och uppdrag. Dels personer som var på plats för att lyssna, lära och bygga nätverk, dels personer som deltog i paneldiskussioner och workshops. Lena Aggestam, som är verksamhetsledare för Kommunakademin Väst (KAV), var en av våra representanter som tog plats på scen.

- Det var verkligen roligt att få marknadsföra Kommunakademin Väst till en ännu bredare publik. KAV är verkligen något unikt och i det samtal jag deltog i blev det tydligt att riktig samverkan byggs genom ömsesidighet, tillit och engagemang. Det var också oerhört värdefullt att knyta nya kontakter i pauserna, säger hon.

Visa upp högskolan
Möjligheten att träffa nya och gamla kollegor är också något som prorektor Jan Theliander lyfter fram som en stor fördel med att medverka under HSS-konferensen. Och att se till att Högskolan Väst syns. 

- På konferensen träffade vi andra som också är intresserade av samverkan. Vi kan påverka, lära och inspirera andra och de kan lära och inspirera oss. På Högskolan Väst är vi bra på att samverka, men under de här dagarna fick jag nya idéer kring samverkan med civilsamhället. Där släpar vi tyvärr efter, säger han.

Konferensen anordnas vartannat år. 2021 är det Stockholms universitet som är värd.

Om HSS i Örebro

Senast uppdaterad