Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Foto: Trollhättans stad

Hur kan handel och miljö i centrum bli mer attraktiv, hållbar och inkluderande? Vilka nya innovativa affärslösningar och evenemang kan göra stadskärnan pulserande? Hur kan högskolan möta näringslivets behov av utbildning och forskning inom området? Det är några av frågorna som undersökts i forskningsprojektet AIL Create av parterna Trollhättans Stad, Högskolan Väst, City Trollhättan, ALMI, E-handelsföreningen, Studentkåren Högskolan Väst och Miljöbron.

– Vårt arbete har utgått från tre områden; e-handel, hållbarhet och entreprenörskap där centrumutveckling i Trollhättan har varit i fokus. Ett av målen var att utforska relationen mellan arbetsintegrerat lärande och små och medelstora företag. Till exempel hur deltagande parter kan lära av varandra och forma nya sätt att samverka kring utvecklingsfrågor, berättar Fredrik Sunnemark.

Efter att arbetsgruppen identifierat ett antal problemställningar och konkreta case att arbeta med, har studenter gjort fördjupade arbeten som resulterat i uppsatser och examensarbeten. Forskare har undersökt relationen mellan små och medelstora företag och arbetsintegrerat lärande. Det handlar bland annat om hur företag både kan dra nytta av och på olika sätt bidra till det arbetsintegrerade lärande som Högskolan Väst driver. 

– AIL Create har varit ett viktigt och intressant pilotprojekt för ökad samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, säger Robin Mashallah, näringslivsutvecklare Trollhättans stad.

– Vi har bland annat kunnat synliggöra vilka verktyg som finns för arbetsintegrerat lärande, så fler små och medelstora företag hittar vägar för att kompetensutveckla befintlig personal eller att engagera studenter på sin arbetsplats, fortsätter Robin.

– För oss på Miljöbron, som har i uppdrag att engagera både akademi och näringsliv i hållbar utveckling, har projektet genererat ett djupare samarbete med Högskolan Väst och närmare kontakt med Trollhättans Stad. Det har i sin tur förbättrat förutsättningarna för ett bra resultat i våra pågående projekt och arbete med arbetsintegrerat lärande, säger David Sjöqvist, affärsutvecklare Miljöbron.

Forskningsresultatet presenteras på ett webbinarium som Kommunakademin Väst arrangerar den 27 november. AIL Create är ett av fem forskningsprojekt som beviljats medel av Kommunakademin Väst.

Senast uppdaterad