Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Personerna som ingår i respektive grupp är:

Styrgrupp

Tanja Christensson, Verksamhetsledare Näktergalen
Ann Liss, Verksamhetsledare Näktergalen
Karin Persson, Chef utbildningsförvaltningen Trollhättan stad
Ulrika Leyon Bertilsson, representant Rotary
Linn Blakstved, Länsförsäkringar
Mattias Nylén, Studentrepresentant, Högskolan Väst
Ylva Borg, Studentrepresentant, Högskolan Väst
Ulrika Lundh Snis, Vicerektor AIL, Högskolan Väst
Hanna GaddChef Studiestöd, Bibliotek och Pedagogisk utveckling, Högskolan Väst

Styrgruppens uppdrag:

  • Följa verksamhetens process och resultat
  • Agera som ambassadörer för verksamheten och sprida information till relevana intressenter
  • Stödja och kritiskt granska verksamhetens kvalitet- och vidare utveckling

Referensgrupp

Jan Theliander, Tf rektor Högskolan Väst
Anna Wänblom, Eidar
Peter Göthblad, Trollhättans stad
Barbro Holmgren, Rotary
Henrik Olsson, Innovatum
Annelie Eriksson, Familjehuset Trollhättan
Emelie Wester, Handläggare Studiestöd, Bibliotek och Pedagogisk utveckling, Högskolan Väst

Referensgruppen träffas två gånger per termin. Träffarna sker tillsammans med delar av styrgruppen. Referensgruppen är en länk mellan Näktergalen och verksamheter i staden som närlingsliv, föreningsliv och myndigheter för att öka delaktigheten från partners och intressenter och stötta projektet med erfarenheter och idéer. Precis som styrgruppen är referensgruppens medlemmar ambassadörer för verksamheten.

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen