Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ansvarig delprojektledare: Erica Byström, erica.bystrom@liu.se

Organisation och arbetsprocesser för uppdragsutbildningsverksamhet har två fokusområden. Det första fokusområdet omfattar en mindre kartläggning av åtta lärosätens organisering och funktioner för att bedriva uppdragsutbildningsverksamhet. Det andra fokusområdet omfattar analys och beskrivningar av hur arbetsprocessen för uppdragsutbildning sker, från omvärldsbevakning och initiering till genomförd och utvärderad insats. 

Organisation och funktioner för uppdragsutbildning

För att visa på den bredd av verksamhetsstöd och resurser som lärosäten har för att bedriva uppdragsutbildningsverksamhet har en mindre kartläggning av åtta lärosätens organisation och funktioner genomförts vid Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, Karlstad universitet, KTH, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Mittuniversitetet och Uppsala universitet. 

  • Organisation och funktioner för att bedriva uppdragsutbildning (stöd vid avdelningar och insitutioner, ev via bolag, decentralt och/eller centralt)
  • Jämförelser mellan lärosäten
  • Styrkor och risker

Arbetsprocesser för Uppdragsutbildning (efterfrågestyrd och utbudsstyrd)

Uppdragsutbildningsverksamheten sker vid sidan av högskolans reguljära utbildnings- och forskningsprocess. Den kännetecknas bland annat av att:

  • Utbildningar startar löpande under året och processen löper på tvärs genom reguljär utbildning
  • Den regleras av uppdragsförordningen
  • Enbart företag och organisationer kan genomföra uppdragsutbildning, och inte enskilda individer
  • Kunden, dvs uppdragstagaren utser själv kursdeltagare
  • Lärosätet behöver utveckla specifika rutiner för avtalshantering, prissättning, antagning, genomförande, utvärdering och uppföljning

Målet med kartläggning och beskrivning av uppdragsutbildningsverksamhet

Att synliggöra och beskriva för- och nackdelar med lärosätenas olika organisationer och funktioner samt beskriva generella och gemensamma utbildnings- och kursprocesser. 

Senast uppdaterad