Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Foto på två personer som går på en tågperrong

VARFÖR BEHÖVS PROJEKTET?

Statistik och forskning visar att avklarade gymnasiestudier är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska lyckas i vuxenlivet. Att fler tar ännu ett steg och fullföljer högskolestudier är en framgångsfaktor för att kommuner och regioner ska nå en hållbar och positiv utveckling.

Undersökningar visar att övergången till högre studier varierar stort i Fyrbodal och i ett antal kommuner har relativt få invånare eftergymnasial utbildning. Ju längre avståndet till en högskola eller universitet är, desto lägre är utbildningsnivån. Det kan också finnas stora variationer inom en kommun. Andra faktorer som påverkar människors val av studier och yrken är föräldrarnas utbildningsnivå och företagskulturen på den ort man bor. Läs mer 

VAD SKA DET LEDA TILL?

Projektet ska leda till att högskoleutbildning blir mer lättillgänglig för alla invånare i Fyrbodal, bland annat genom mer flexibla utbildningsformer och goda förutsättningar för livslångt lärande. På sikt ska detta stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner – och på så vis bidra till en god och hållbar samhällsutveckling i hela Fyrbodal. Projektet kan även bidra med generaliserbara modeller för hela landet.

VAD SKA GÖRAS?

Projektet utvecklar och provar modeller, metoder och verktyg som kan bidra till att övergången till högskolestudier ökar. Parallellt granskar och utvärderar projektet även existerande metoder som har samma syfte. Projektet handlar också om att underlätta för fler studenter på Högskolan Väst att fullfölja sina studier med goda resultat. 

Projektet kan övergripande beskrivas i två delar:

1.  Att få andelen som påbörjar högskolestudier i Fyrbodal att öka.

Utveckla innovativa utbildnings- och undervisningsformer genom:                               

  • olika former av studier utanför campus
  • olika former av studier i kombination av campusstudier och ”distansstudier.

Få fler barn och ungdomar att vilja välja högskolestudier genom:                                   

  • studievägledning
  • arbeta med kulturförändring
  • samverkan med näringslivet

2. Att andelen som påbörjar högskoleutbildning på Högskolan Väst fullföljer sina studier med goda resultat.

NÄR OCH HUR?

Projektet är unikt i Sverige och genomförs inom ramen för samverkansarenan Kommunakademin Väst – med finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen. Projektet löper över tre år fram till årsskiftet 2022/23.

Fyrbodal är en delregion i Västra Götaland. Här bor cirka 270 000 invånare fördelade på 14 kommuner.

 

 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen