Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I den statistik som UKÄ (Universitetskanslersämbetet) publicerade 1 oktober 2019 är det flera kommuner i Fyrbodal som på en övergripande nivå har relativt låg övergång till högskolestudier. I hela landet hade i genomsnitt 44,6 procent av alla unga påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder, i Fyrbodal finns ett spann mellan 32 procent och 48 procent.

I några av Fyrbodals kommuner är högskoleövergången låg inom vissa grupper, statistiken visar till exempel att kvinnor i högre utsträckning än män påbörjar högskolestudier. Detta är generellt i hela riket men visar sig tydligare i Fyrbodal.

Ett annat mönster är att avståndet till ett lärosäte i hög grad påverkar övergång till högskolestudier – långa avstånd innebär att färre påbörjar studier.

Statistik visar också att högskoleövergången är lägre för unga som kommer från familjer där föräldrar saknar eftergymnasial utbildning. Detta gäller oavsett om de unga har höga betyg från gymnasieskolan eller inte. Personer från studieovana hem anger i högre utsträckning att det är viktigt att högskolan ligger nära hemmet.

Senast uppdaterad av Christina Axelsson