Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Om NU-sjukvården

NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och består av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. NU-sjukvården erbjuder också vård på Brinkåsens vuxenpsykiatriska anläggning i Vänersborg och ett stort antal specialistmottagningar i närområdet.

Om partnerskapet

Samverkan mellan Högskolan Väst och NU-sjukvården har som mål att driva positiv och hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård, för ett gott liv och god hälsa för alla. 
 
Partnerskapet ska bidra till både brett, djupt och gemensamt engagemang inom områden som är avgörande för en god och hållbar samhällsutveckling inom hälso- och sjukvård. 

Utvecklingsområden

Samverkan ska identifiera och ta sig an kunskapsbehov och utmaningar relaterat till en hållbar framtid inom hälso- och sjukvård, i syfte att utveckla verksamhet, utbildning och forskning. 

Prioriterade utvecklingsområden för samverkan kommer att fokusera på följande delområden: 

  • Utbildning som matchar vårdprofessionernas framtida kompetensbehov  
  • Interprofessionellt lärande och kompetensbreddning 
  • Policypåverkan 
  • Personcentrerad vård 
  • Vårdens digitalisering 
  • Ledarskap och styrning 

Kontaktperson på Högskolan Väst


Åse Boman

Åse Boman Prefekt
ase.boman@hv.se
Senast uppdaterad