Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Om Support Group Network

Support Group Network är en ideell organisation som etablerades 2014 av asylsökande på Restad Gårds asylboende i Vänersborg. Organisationen verkar för asylsökandes och nyanländas (och numera även personer med utländsk bakgrund i vid mening) egenmakt och inkludering genom samverkan med civilsamhället, privata och offentliga aktörer. 

Organisationen har fått nationell och internationell uppmärksamhet för sitt arbetssätt, och de resultat som har uppnåtts har lett till att nya lokala föreningar startats på liknande anläggningar och i olika städer runt om i Sverige samt även internationellt. 

Om partnerskapet

Det övergripande syftet med samverkansavtalet är att gemensamt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För högskolans del inbegriper detta excellens i utbildning och forskning genom mångfald. 

Målgruppen för samverkan är personer med utländsk bakgrund, SGN:s medarbetare och medlemmar samt högskolans medarbetare och studenter.  

Utvecklingsområden

Samverkan mellan parterna ska utökas, fördjupas och utvecklas under avtalstiden, såväl inom utbildning och forskning/forskarutbildning som inom utvecklingsverksamhet av gemensamt intresse.

Parterna avser att utveckla samverkan vidare genom gemensamma aktiviteter inom främst följande områden: 

  • Social inkludering 
  • Stärkt övergång till högre utbildning 
  • Insatser för ökad försörjning för personer med utländsk bakgrund 
  • Främjandet av interkulturalitet 

Kontaktperson på Högskolan Väst


Karl Dahlquist

Karl Dahlquist Avdelningschef
karl.dahlquist@hv.se
Senast uppdaterad