Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Frågor som Näktergalen arbetar med genom mentorsverksamhet;

  • Hur får vi barn med icke akademisk bakgrund att söka sig till högre utbildning?
  • Hur skapar vi ett socialt hållbart samhälle?

En Högskola med samhällsengagemang

Du är en viktig ambassadör för högre studier och ett värdefullt bidrag för Högskolan Västs profil, arbetsintegrerat lärande ( AIL). Det övergripande syftet med AIL är att ditt lärande förbereder dig för ett arbetsliv i ständig förändring och ett hållbart arbetsliv.

Det är i möten mellan människor vi utvecklas!

Det är i möten mellan människor vi lär om varandra och förstår varandras olikheter och likheter. I mötet mellan mentor och elev möjliggörs att lära sig något om sig själv, berika varandra och att lära sig nya saker. De som kanske inte skulle ha träffats, får nu möjlighet till det.

Mångfald berikar

En viktig del i verksamheten är att verka för och dra nytta av den etniska och sociala mångfald som finns i såväl samhället som inom Högskolan Väst. Näktergalens mentorer och elever kommer från många olika delar av världen. Deras gemensamma nämnare är att de går i skola i Trollhättan och är öppna för nya möten.

Näktergalens spridning

Idag finns Näktergalen/ Nightingale vid 25 olika universitet och högskolor i Sverige, Europa och Afrika.

Sju pilotprojekt har startats i Sverige och förebilden kommer från Israels organisation Perach.

  • Näktergalen Malmö universitet (1997)
  • Näktergalen Helsingborg och Kristianstad (2005)
  • Näktergalen Borås (2008)
  • Näktergalen Växjö (2009)
  • Näktergalen Halmstad (2013)
  • Näktergalen Karlstad (2016)
  • Näktergalen Högskolan Väst (2020)

naktergalen.png

Kontakt


Senast uppdaterad av Biblioteket