Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenter bjuds nu in till informationsträff om SI.

Den svenska benämningen för SI är ”Samverkansinlärning” och har visat sig vara en framgångsrik pedagogisk metod som används vid flera lärosäten i Sverige och runt om i världen för att förbättra studenters studieresultat.

SI-passen leds av en erfaren student som tidigare gått kursen, en så kallad SI-ledare. SI-ledarens uppgift är att guida studenter genom kursens studiematerial och att få studenterna att hitta nya inlärningssätt. Upplägget är att studenter samlas i mindre studiegrupper utanför ordinarie schema och är ett frivilligt komplement till den ordinarie undervisningen i en kurs.

Högskolan Väst söker nu 20-25 studenter som vill utbilda sig till SI-ledare. Du som  genomfört en eller flera av följande kurser med gott resultat kan söka:

  • Algebra och envariabelsanalys 1 (ALE100, Lantmäteriingenjör)
  • Algebra och trigonometri (ALT100, Elektroingenjör, Industriell ekonomi, Maskiningenjör)
  • Mikroekonomi (MIE100, Ekonomprogrammet, IPPE, Mäklarekonomprogrammet)
  • Makroekonomi (MAE100, Ekonomprogrammet, IPPE, Mäklarekonomprogrammet)
  • Anatomi och fysiologi (AFA100, Sjuksköterskeprogrammet)
  • Grundläggande programmering (GPA130, Systemutveckling – IT och samhälle)

Informationspass

Informationspass hålls den 4 maj. Samma information ges under de båda informationsträffarna, du väljer det pass som passar dig bäst. Anmälan via länk nedan:

Utbildningen

Utbildningen genomförs under våren, med tre obligatoriska träffar:
22 maj, kl. 16:15-19:15
29 maj, kl. 16:15-19:15
30 maj, kl. 16:15-19:15

Du får arvode under utbildningen i vår samt när du själv jobbar som SI-ledare med start i höst.

Sök tjänsten

Läs annonsen här, eller titta på skärmen mitt emot Servicecenter på entréplan. Skärmen är märkt ”Anställningsärenden”.

Kontakt


Senast uppdaterad av Studie- och karriärvägledning