Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst uppmanar medarbetare och studenter att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens anvisningar. Läs gärna nedanstående rekommendationer:

Ställ in eller skjut upp resor till Kina

UD har den 17 februari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Kina. Följande avrådan gäller: UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

Högskolan Väst avråder tills vidare alla studenter och anställda från resor till ovan nämnda delar av Kina till dess situationen med coronaviruset har stabiliserats. Eftersom läget förändras fort rekommenderar vi alla resenärer att fortlöpande ta del av UD:s resråd samt Folkhälsomyndighetens information och bedöma om resan är lämplig

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/kina/

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Arbeta hemifrån om du har varit i Hubei-provinsen och återkommer till Sverige

Är du student och har vistats i Hubei-provinsen de senaste fjorton dagarna ombeds du studera hemifrån till dess du har varit symptomfri i fjorton dagar från hemkomst (till Sverige). Gäller detta dig så ta direkt kontakt med den ansvarige för ditt program eller masterprogram, via telefon eller e-post, som hjälper dig att planera dina studier.

Om du som anställd har vistats i kinesiska Hubei-provinsen de senaste fjorton dagarna ska du arbeta hemifrån i Sverige till dess du har varit symptomfri i fjorton dagar från hemkomst (till Sverige). Kontakta också din chef via telefon eller e-post.

Om du börjar uppvisa influensaliknande symptom ska du kontakta sjukvård via telefon 1177, eller 112 om det är akut. Du ska arbeta hemifrån tills du har fått kontakt med sjukvården och fått en bedömning gjord. Följ sjukvårdens rekommendation.

Undvik att ta emot besök från Hubei-provinsen

Högskolan Väst avråder i nuläget från att ta emot besök från Hubei-provinsen, eller senarelägga besöket till dess situationen med coronaviruset har stabiliserats. Övriga besök till Högskolan Väst från områden med utbrott måste bedömas separat. Kontakta ansvarig chef.

Hjälp för personer som vistas utomlands

Anställda eller studenter som är på resa eller bedriver studier utomlands och känner oro kan kontakta Högskolan Väst. Anställda vänder sig i första hand till sin chef, och studenter till International Office, international@hv.se

Orolig över situationen i Kina?

Som student kan du kontakta den ansvarige för ditt program eller masterprogram. 

Är du utbytesstudent? Tag kontakt med International Office, international@hv.se

Som anställd kontaktar du i första hand din chef.​

Vanliga frågor och svar kring Corona-viruset

Alla oroliga kan få svar på vanliga frågor från Folkhälsomyndighetens Frågor och svar.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Högskolans ledning och krisberedskapsgrupp följer läget tills vidare, och uppdaterar denna information vid behov.

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen