Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Dina åsikter är värdefulla för utveckling av kursen och högskolans ständiga förbättringsarbete. Tänk på att det är kursen som helhet som utvärderas och inte enskilda individer. Synpunkter på kurser välkomnas, men skall hållas sakliga och inom vår gemensamma värdegrund.

Kursvärderingens frågor

  1. Är du nöjd med kursen? (Ja - Nej)
  2. Vad var bra i kursen? (Fritext)
  3. Vad kan förbättras i kursen? (fritext)

Senare i höst kommer lärare ha möjlighet att lägga till egna kursspecifika frågor till kursvärderingen. Efter genomförd kursvärdering skriver kursansvarig en kommentar om inkomna synpunkter och hur kursen kan utvecklas kursens Canvassida.

Senast uppdaterad