Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alla människors lika värde är en självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten på Högskolan Väst.

Vårt mål är att anställda, studenter och sökande till högskolan ska trivas och känna sig välkomna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Kort sagt, lika villkor för alla.

Högskolans värdegrund, tillsammans med den statliga värdegrunden utgör basen för hela högskolans verksamhet.

Arbetet med Lika villkor på Högskolan Väst tar sin utgångspunkt i (förutom värdegrunden), Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Arbetsmiljölagstiftningen (AFS 1993:17).

Här kan du läsa mer om högskolans arbete med Lika villkor. Här hittar du också rutiner kring hur du gör om du  har sett eller upplevt något som kan handla om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkningar.

Senast uppdaterad